18 Strings 2020.2 – Phần mềm cần thiết cho Xcode

18 Strings 2020.2 – Phần mềm cần thiết cho Xcode

Tiết kiệm hàng tấn tiền bằng cách thực hiện dịch tự động bằng cách sử dụng các chuỗi từ các dự án khác mà bạn đã trả tiền. Xem tất cả các chuỗi từ tất cả các tệp trong dự án của bạn trong một chế độ xem đơn giản và trực quan. Ẩn các chuỗi dịch đầy đủ để tập trung vào những gì quan trọng.

TẠI CƠ HỘI

  • Tất cả các chuỗi từ dự án của bạn trong một cái nhìn thuận tiện;
  • Tập trung vào các chuỗi thiếu bản dịch;
  • Chỉ xuất các chuỗi có bản dịch bị thiếu cho dịch vụ dịch thuật hoặc người;
  • Tự động dịch chuỗi bằng cách sử dụng lại các bản dịch từ các dự án khác của bạn;
  • Nhanh chóng tích hợp các chuỗi nhận được từ các dịch giả trong dự án của bạn;
  • Dễ dàng thao tác các chuỗi dịch;
  • Chỉnh sửa khóa chuỗi nội địa hóa;
  • Giao diện người dùng được gắn thẻ – hiển thị tất cả các tệp chuỗi trong dự án của bạn trong một cửa sổ;
  • Làm nổi bật những lỗi có thể xảy ra – khi chuỗi ngôn ngữ cơ sở được sử dụng trong các ngôn ngữ khác nhau;
  • Xóa nhiều chuỗi cùng một lúc;

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 2020.2:

Sửa lỗi và cải tiến cả về cơ chế UI và dịch thuật

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
macOS 10.13 trở lên

18 Strings 2021.1

User Rating: Be the first one !

About macsoft.vn

Check Also

TKActions v7.2 Panels – Phần Mềm Chỉnh Độ Sáng Cho Sửa Ảnh Photoshop

TKActions v7.2 Panels – Phần Mềm Chỉnh Độ Sáng Cho Sửa Ảnh Photoshop TKActions v7.2 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *