Adobe Illustrator 2021 – Phần mềm thiết kế adobe illustrator chuyên nghiệp

Adobe Illustrator 2021 – Phần mềm thiết kế adobe illustrator chuyên nghiệp

Adobe Illustrator CC là công cụ thiết kế card visit bằng illustrator, logo với adobe illustrator, thiết kế page, thiết kế thiệp bằng illustrator, thiết kế 3d trong illustrator chuyên nghiệp không thể ứng dụng nào coa thể thay thế. Thể hiện tầm nhìn sáng tạo của bạn với hình dạng, màu sắc, hiệu ứng và kiểu chữ. Làm việc với tốc độ và sự ổn định trên các tệp lớn, phức tạp và di chuyển thiết kế hiệu quả giữa các ứng dụng sáng tạo của Adobe.

About macsoft.vn

Check Also

StudioLinked Bit Machine OSX – Công Cụ Ảo Để Chỉnh Sửa Nhạc Tuyệt Vời Hơn

StudioLinked Bit Machine OSX – Công Cụ Ảo Để Chỉnh Sửa Nhạc Tuyệt Vời Hơn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.