Alfred Powerpack 4.1.2.1175 – Cách Cài Phần Mềm Mở Nhanh Ứng Dụng

Alfred 4 Powerpack 4.1.1 (1172) – Cách Cài Phần Mềm Mở Nhanh Ứng Dụng

Alfred là một ứng dụng năng suất đã giành giải thưởng cho OS X. Alfred giúp bạn tiết kiệm thời gian khi bạn tìm kiếm các tệp trực tuyến hoặc trên máy Mac của bạn. Làm việc hiệu quả hơn với các phím nóng, từ khóa và hành động tệp trong tầm tay bạn. Tải các tính năng khởi chạy ứng dụng, tìm kiếm tệp. Alfred là công cụ năng suất cao nhất cho máy Mac của bạn. Nhận nó và xem cho chính mình.
Powerpack , một tập hợp các tính năng vô cùng mạnh mẽ, được xây dựng dựa trên lõi mạnh mẽ của Alfred và được tích hợp với OSX.
Phiên bản Alfred Powerpack 4.1.2.1175:
Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.
YÊU CẦU
Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.9 trở lên

Alfred Powerpack 4.3.4 1229

0%

Alfred Powerpack 4.3.4.1228 Alfred Powerpack 4.3.3.1226 Alfred Powerpack 4.3.3.1225 for m1 Alfred Powerpack 4.3.3.1225 Alfred Powerpack 4.3.3.1224 Alfred Powerpack 4.3.2.1220 Alfred Powerpack 4.3.2.1219 Alfred Powerpack 4.3.2.1316 Alfred Powerpack 4.3.1.1214 Alfred Powerpack 4.3.1.1209 Alfred Powerpack 4.3.1.1212 Alfred Powerpack 4.3.1203 Alfred Powerpack 4.3.1205 Alfred Powerpack 4.3.1197 Alfred Powerpack 4.3.1193 Alfred Powerpack 4.3.1195 Alfred Powerpack 4.3.1191 Alfred Powerpack 4.2.2.1189 Alfred Powerpack 4.1.2.1187 Alfred Powerpack 4.2.1180 Alfred Powerpack Alfred Powerpack 4.2.1.1183 Alfred Powerpack 4.1.1.1170 Alfred Powerpack 4.1.1167 Alfred Powerpack 4.0.9.1144 Alfred Powerpack 3.8.959 Alfred Powerpack 3.7.1.946 Alfred Powerpack 4.0.9.1142 Alfred Powerpack 3.6.3 Alfred Powerpack 3.6.2 Alfred Powerpack 3.5.2 Alfred Powerpack 4.0.9.1143 Alfred Powerpack 4.0.9.1141 Alfred Powerpack 4.0.8.1135 Alfred Powerpack 4.0.8.1134 Alfred Powerpack 4.0.8.1133 Alfred Powerpack 4.0.8.1132 Alfred Powerpack 4.0.7.1131 Alfred Powerpack 4.0.7.1130 Alfred Powerpack 4.0.7.1129 Alfred Powerpack 4.0.7.1128 Alfred Powerpack 4.0.7.1126 Alfred Powerpack 4.0.6.1124 Alfred Powerpack 4.0.6.1123 Alfred Powerpack 4.0.6.1121 Alfred Powerpack 4.0.5.1118 Alfred Powerpack 4.0.5.1114 Alfred Powerpack 4.0.5.1113 Alfred Powerpack 4.0.4 Alfred Powerpack 4.0.4.1107 Alfred Powerpack 4.0.4.1111 Alfred Powerpack 4.0.4.1110 Alfred Powerpack 4.0.3 Alfred Powerpack 4.0.2 Alfred Powerpack 4.0.1.1078 Alfred Powerpack 3.8.960 Alfred Powerpack 3.8.958 Alfred Powerpack 3.8.957 Alfred Powerpack 3.8.1.961 Alfred Powerpack 3.7.2 Alfred Powerpack 3.7.938 Alfred Powerpack 3.7.932 Alfred Powerpack 3.7.931b Alfred Powerpack 3.7.1.948 Alfred Powerpack 3.6.2 Alfred Powerpack 3.7.1.944 Alfred Powerpack 3.7.1.943 Alfred Powerpack 3.7.1.942 Alfred Powerpack 3.6 Alfred Powerpack 3.6.1 Alfred Powerpack 3.5 Alfred Powerpack 3.5.1 Alfred Powerpack 3.4 Alfred Powerpack 3.4.1 Alfred Powerpack 3.8.957

Download
User Rating: Be the first one !

About macsoft.vn

Check Also

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản Monodraw cho phép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *