Application Wizard Giúp Truy Cập Nhanh Ứng Dụng, Tài Liệu & Thư Mục Macbook

Application Wizard Giúp Truy Cập Nhanh Ứng Dụng, Tài Liệu & Thư Mục Macbook

Application Wizard cung cấp quyền truy cập nhanh vào các ứng dụng, tài liệu, thư mục và đĩa. Nó cho phép bạn nhanh chóng mở, thoát và làm cho các ứng dụng hoạt động, chạy AppleScripts và giảm sự lộn xộn màn hình bằng cách bật chế độ một ứng dụng.
Với Trình hướng dẫn ứng dụng, bạn cũng có thể duyệt các ổ đĩa và thư mục yêu thích để nhanh chóng mở các mục kèm theo, đẩy và gắn đĩa, kiểm tra mức sử dụng bộ nhớ và để dễ dàng truy cập các tài liệu và danh bạ gần đây.

About macsoft.vn

Check Also

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản Monodraw cho phép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *