Balsamiq Mockups v3.5.17 -Hỗ Trợ Phác Thảo Ý Tưởng

Balsamiq Mockups v3.5.17 -Hỗ Trợ Phác Thảo Ý Tưởng

Balsamiq Mockups là một công cụ tạo khung nhanh chóng giúp bạn làm việc nhanh hơn & thông minh hơn. Nó tái tạo trải nghiệm phác thảo trên bảng trắng, nhưng sử dụng máy tính. Ấn tượng đầu tiên có thể là mất phương hướng. Có rất ít yếu tố giao diện trên màn hình.
Tuy nhiên, hãy bắt đầu khám phá và bạn sẽ phát hiện ra rằng Mockups chứa đầy các tính năng mạnh mẽ nhưng chỉ có thể nhìn thấy khi bạn cần. Lấy ý tưởng của bạn ra nên dễ dàng. Mọi việc chúng ta làm đều cần phải có 1 ý tưởng rõ ràng để công việc được tốt hơn và phần mềm Balsamiq Mockups sẽ giúp người xài macbook thực hiện được điều đó.

User Rating: Be the first one !

About macsoft.vn

Check Also

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản Monodraw cho phép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.