Check Off 5.7.2 – Danh sách việc cần làm cho thanh menu của bạn

Check Off 5.7.2 – Danh sách việc cần làm cho thanh menu của bạn

Check Off là danh sách việc cần làm nằm trong thanh menu của bạn. Chỉ cần nhấp vào dấu kiểm và danh sách việc cần làm cá nhân của bạn sẽ xuất hiện.
Sắp xếp công việc của bạn theo thư mục và nhãn
Thêm ghi chú cho mỗi nhiệm vụ
Nhãn giống như Finder
Ghi chú có hỗ trợ phông chữ đầy đủ và có thể chứa liên kết đến các trang web và tệp cục bộ
Khả năng in ra danh sách nhiệm vụ của bạn
Dễ dàng truy cập thanh menu để đưa Kiểm tra ra phía trước, chỉnh sửa hoặc nhập một tác vụ, sau đó ẩn nó vào nền khi hoàn tất
Bằng cách thay đổi vị trí của tệp dữ liệu của bạn trong các tùy chọn thành một vị trí như thư mục DropBox của bạn, Kiểm tra đồng hồ để biết các thay đổi đối với tệp của bạn và hiển thị các thay đổi đó ngay lập tức
CÓ GÌ MỚI
Phiên bản 5.7.2:
Đã khắc phục sự cố nếu bạn kéo và thả một mục, có vẻ như ghi chú của bạn sẽ bị rối
Cũng chọn đúng mục đã kéo khi bạn hoàn thành việc kéo
YÊU CẦU
Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.9 trở lên

About macsoft.vn

Check Also

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản Monodraw cho phép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.