Copied – Sao chép và Dán dễ dàng & đơn giản hơn nhiều

Copied – Sao chép và Dán dễ dàng & đơn giản hơn nhiều

Đã sao chép là một trình quản lý khay nhớ tạm đầy đủ tính năng. Lưu văn bản, liên kết và hình ảnh mà bạn đã sao chép vào khay nhớ tạm từ bất kỳ ứng dụng nào. Mautruy cập các đoạn đã lưu của bạn từ thanh menu và sao chép chúng trở lại khay nhớ tạm ở định dạng ban đầu hoặc ở nhiều định dạng khác nhau bằng cách sử dụng các mẫu.
Tạo danh sách và sắp xếp các đoạn cắt của bạn. Sử dụng phím nóng để chọn danh sách và sao chép các đoạn trích từ danh sách mà không cần chuyển khỏi cửa sổ đang hoạt động của bạn.
Được sao chép cũng cung cấp tính liên tục giữa các thiết bị của bạn. Với iCloud Sync và Clipboard Sync, bạn có thể tiếp tục ngay tại nơi bạn đã dừng lại trên bất kỳ thiết bị nào. Đã sao chép sử dụng Đồng bộ hóa iCloud để đồng bộ hóa các mẩu và danh sách đã lưu của bạn để bạn có thể truy cập chúng từ mọi thiết bị. Clipboard Sync hoạt động trong nền để tự động cập nhật khay nhớ tạm của bạn bất cứ khi nào bạn sao chép hoặc lưu các đoạn từ thiết bị khác.
Sao chép
Lưu một bản sao của khay nhớ tạm của bạn. Đã sao chép hỗ trợ văn bản, liên kết và hình ảnh (JPEG, PNG, BMP, GIF, TIFF).
Kéo và thả
Kéo và thả một hoặc nhiều đoạn cắt vào bất kỳ ứng dụng nào.
Biên tập
Thực hiện thay đổi hoặc hợp nhất nhiều đoạn cắt với nhau.
Danh sách
Lưu trữ và sắp xếp các đoạn cắt của bạn.
Tìm kiếm
Đơn giản chỉ cần bắt đầu nhập để tìm một đoạn cắt.
Bản mẫu
Sao chép các đoạn được định dạng bằng các mẫu có sẵn của chúng tôi hoặc tạo của riêng bạn.
Đồng bộ hóa iCloud
Truy cập các đoạn và danh sách trên tất cả các thiết bị OS X và iOS của bạn.
Đồng bộ hóa Clipboard
Sao chép liền mạch trên một thiết bị và dán vào thiết bị khác.
Mỗi quy tắc ứng dụng
Danh sách trắng hoặc danh sách đen nội dung được sao chép từ các ứng dụng cụ thể.
Phím nóng
Các phím tắt do người dùng định cấu hình cho phép bạn nhanh chóng kích hoạt ứng dụng hoặc thực hiện các hành động mà không cần kích hoạt ứng dụng.
Scriptable
Kiểm soát Sao chép từ ứng dụng khác bằng cách sử dụng tập lệnh.
CÓ GÌ MỚI
Phiên bản 4.0.1:
Xem trước liên kết. Chế độ tối. Khắc phục sự cố tương thích với macOS Catalina.
YÊU CẦU
macOS 10.14 trở lên, bộ xử lý 64 bit

About macsoft.vn

Check Also

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản Monodraw cho phép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *