Creative Market – Real Estate Brochure – Mẫu giới thiệu đẹp cho bất động sản

Creative Market – Real Estate Brochure – Mẫu giới thiệu đẹp cho bất động sản

Tài liệu giới thiệu Bất động sản
Kích thước: Số
trang: 4 trang
Độ phân giải: 300 dpi
Chế độ màu: CMYK
Bleed: 0,25 in

Yêu cầu: Adobe Photoshop CS4, CC +

About macsoft.vn

Check Also

Creative Market – Company Annual Report Brochure

Creative Market – Company Annual Report Brochure Một đề xuất mạnh mẽ và thuyết phục …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *