DockMate – Quản lý các cửa sổ & xem thông tin bản nhạc đang mở tại cho iTunes, Spotify và Podcast

DockMate – Quản lý các cửa sổ & xem thông tin bản nhạc đang mở tại cho iTunes, Spotify và Podcast

Dock Mate thêm các bản xem trước bằng chuột qua cửa sổ vào Dock. Với các công cụ quản lý cửa sổ tích hợp hữu ích và các chế độ xem đặc biệt để điều khiển các ứng dụng Nhạc. Chỉ cần di chuột qua một biểu tượng để xem tất cả các ứng dụng đang chạy cửa sổ và điều khiển chúng.
Đặc trưng
Xem trước cửa sổ
Hiển thị bản xem trước của tất cả các cửa sổ ứng dụng bằng cách di chuột qua các Biểu tượng trên Dock
Hiển thị chế độ xem đầy đủ của bất kỳ cửa sổ nào bằng cách di chuột qua bản xem trước của nó
Quản lý cửa sổ
Dễ dàng điều khiển các cửa sổ từ bản xem trước của chúng
Thu nhỏ, Phóng to, Đóng, Mở cửa sổ mới một cách đơn giản
Điều khiển âm nhạc
Xem thông tin bản nhạc đang phát hiện tại cho iTunes, Nhạc, Spotify và Podcast
Các điều khiển đơn giản để Phát / Tạm dừng và Bỏ qua

User Rating: Be the first one !

About macsoft.vn

Check Also

Privatus – Bảo vệ quyền riêng tư tự động

Privatus – Bảo vệ quyền riêng tư tự động Nhu cầu xoá đi lịch sử …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *