Easy Data Transform – Hợp nhất, tái cấu trúc và định dạng lại dữ liệu

Easy Data Transform – Hợp nhất, tái cấu trúc và định dạng lại dữ liệu

Chuyển đổi tệp Excel và CSV của bạn mà không cần lập trình với Easy Data Transform .
Các tính năng :
Làm sạch, định dạng lại, hợp nhất, khấu trừ, lọc và phân tích bảng và liệt kê dữ liệu trên máy Mac của bạn.
Chuyển đổi dữ liệu của bạn một cách tương tác, từng bước sử dụng 36 biến đổi tích hợp.
Biến đổi hàng ngàn hàng trong chớp mắt.
Không cần tải dữ liệu nhạy cảm của bạn lên máy chủ của bên thứ ba.
CÓ GÌ MỚI
Phiên bản 1.14.0:
Chuyển đổi ‘Javascript’ mới được thêm vào.
Chuyển đổi ‘Tra cứu’ mới được thêm vào.
Hỗ trợ đầu ra cho XML, YAML, JSON, HTML, Markdown và vCard được thêm vào.
Snap vào lưới được thêm vào.
Sửa lỗi.
YÊU CẦU
Bộ xử lý Intel, 64 bit
macOS 10.12 trở lên

About macsoft.vn

Check Also

DockMate – Quản lý các cửa sổ & xem thông tin bản nhạc đang mở tại cho iTunes, Spotify và Podcast

DockMate – Quản lý các cửa sổ & xem thông tin bản nhạc đang mở …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *