Easy New File – Bổ Sung Chức Năng Hay Vào Menu Finder

Easy New File – Bổ Sung Chức Năng Hay Vào Menu Finder

Easy New File là một tiện ích mở rộng Finder có thêm một số chức năng vào menu chuột phải trong Finder.
Đặc trưng

  • Tập tin mới nhanh
  • Sao chép đường dẫn tập tin
  • Hỗ trợ tất cả các phần mở rộng tệp phổ biến, chẳng hạn như tệp văn bản, tài liệu Word, Excel, Keynote, tài liệu Rich Text, shell, Python script, Swiftiêu
  • Nhà ga mới tại đây

CÓ GÌ MỚI
Phiên bản 4.8:
[Cập nhật] :
Trang và số mới
YÊU CẦU
Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.10 trở lên

User Rating: Be the first one !

About macsoft.vn

Check Also

Bookends 13.4.6 – Phần mềm quản lý và thư mục tham khảo

Bookends 13.4.6 – Phần mềm quản lý và thư mục tham khảo Bookends là một …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *