Effect Matte – Plugin Hay Cho After Effects MacOS

Effect Matte – Plugin Hay Cho After Effects MacOS

Effect Matte thêm một lớp mờ có kích thước hoàn hảo và có thể tùy chỉnh vào lớp của bạn, loại bỏ sự cần thiết của một lớp bổ sung để hoạt động như một lớp mờ theo dõi.

About macsoft.vn

Check Also

TKActions v7.2 Panels – Phần Mềm Chỉnh Độ Sáng Cho Sửa Ảnh Photoshop

TKActions v7.2 Panels – Phần Mềm Chỉnh Độ Sáng Cho Sửa Ảnh Photoshop TKActions v7.2 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *