eMail Address Extractor 3.4.3 – Lấy email dễ dàng từ mọi loại file

eMail Address Extractor 3.4.3 – Lấy email dễ dàng từ mọi loại file

eMail Address Extractor  cho phép bạn trích xuất các địa chỉ email hợp lệ từ hầu hết mọi loại tệp văn bản. Không cần cấu hình, nó chỉ hoạt động!

Chọn định dạng tệp đầu ra của bạn, sau đó thả tệp dữ liệu vào Trình trích xuất địa chỉ email để nhanh chóng tạo danh sách tất cả các địa chỉ email hợp lệ không có bản sao.
Dễ dàng truy xuất địa chỉ từ toàn bộ cơ sở dữ liệu Apple Mail, các dự án iWork, DOCX, XLSX và từ kho lưu trữ ZIP.
Xóa địa chỉ khỏi danh sách bằng cách chọn danh sách thay thế để xóa.

Lưu ý : Các tệp PDF cần phải ở định dạng văn bản. Truy xuất dữ liệu OCR hiện không được hỗ trợ.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 3.4.3:

Cập nhật bản quyền
Cập nhật Sparkle

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
macOS 10.12 trở lên

About macsoft.vn

Check Also

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản Monodraw cho phép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *