EXIF Cleaner PRO 2.2.0 – Xóa chi tiết thừa khỏi ảnh trên macbook dễ hơn

EXIF Cleaner PRO 2.2.0 – Xóa chi tiết thừa khỏi ảnh trên macbook dễ hơn

EXIF Cleaner PRO là một ứng dụng để loại bỏ thông tin khỏi ảnh.
Điều này là cần thiết khi bạn muốn ẩn vị trí, kiểu máy ảnh và các thông tin khác có trong EXIF.
Các tính năng :
làm sạch EXIF ​​(Tác giả, phần mềm, định vị địa lý, thông tin thiết bị, các thẻ khác);
làm sạch siêu dữ liệu khác;
xử lý hàng loạt (Tìm kiếm tệp trong thư mục);
kéo thả;
cho thấy sự tiến bộ.
Phiên bản 2.2.0: sửa chữa nhỏ;Thay đổi giao diện người dùng.
YÊU CẦU
Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.8 trở lên

About macsoft.vn

Check Also

StudioLinked Bit Machine OSX – Công Cụ Ảo Để Chỉnh Sửa Nhạc Tuyệt Vời Hơn

StudioLinked Bit Machine OSX – Công Cụ Ảo Để Chỉnh Sửa Nhạc Tuyệt Vời Hơn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *