Exporter for Contacts 1.12.3 – Xuất dữ liệu từ Sổ Địa chỉ Apple

Exporter for Contacts 1.12.3 – Xuất dữ liệu từ Sổ Địa chỉ Apple

Trình xuất danh bạ (là Sổ địa chỉ xuất khẩu) là một ứng dụng Mac phổ biến để xuất dữ liệu liên hệ từ Danh bạ của Apple sang nhiều định dạng khác nhau , có khả năng tổ chức thiết lập xuất trong các mẫu có thể tùy chỉnh để giúp xuất nhiều lần dễ dàng hơn. Ứng dụng cho phép bạn xuất danh bạ, nhóm và toàn bộ sổ địa chỉ sang tệp CSV hoặc tệp Excel gốc (tuyệt vời để nhập nội dung vào FileMaker) và nhiều định dạng khác, chẳng hạn như văn bản được phân định bằng tab, HTML, XML + XSLT và vCards tùy biến. Nó cho phép bạn quyết định trường liên hệ nào sẽ được xuất và theo thứ tự nào. Ứng dụng đi kèm với các mẫu xuất được xác định trước cho các ứng dụng phổ biến như Outlook cho Windows hoặc Gmail.
Các định dạng xuất được hỗ trợ :

  • Sổ làm việc Excel
  • CSV và văn bản được phân định bằng tab
  • Outlook cho Windows (định dạng 2003 và 2010)
  • Google Gmail liên hệ CSV
  • Fritz! Hộp / Fritz! Địa chỉ hệ điều hành
  • Vards tùy chỉnh
  • XML với chuyển đổi XSL 1.0 tùy chọn
  • Bảng HTML

CÓ GÌ MỚI
Phiên bản 1.12.3:
Đã thêm hỗ trợ cho các lĩnh vực này: Công ty ngữ âm, Tên phố (không có số nhà), Số nhà.
YÊU CẦU
Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.7 trở lên

About macsoft.vn

Check Also

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản Monodraw cho phép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.