Feeder 3.7.5 Tạo & Chỉnh Sửa – Xuất Bản Các Nguồn Cấp RSS Trên Macbook

Feeder 3.7.5 Tạo & Chỉnh Sửa – Xuất Bản Các Nguồn Cấp RSS Trên Macbook

Feeder  là một ứng dụng đầy đủ tính năng để tạo, chỉnh sửa và xuất bản các nguồn cấp dữ liệu podcast RSS và iTunes. Các tính năng bao gồm chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng với tự động hoàn thành, mẫu, thẻ HTML, Markdown, bản xem trước HTML và hơn thế nữa. Đối với podcast, có tạo tập kéo và thả, tự động gắn thẻ các tệp âm thanh và video với tác phẩm nghệ thuật và bản xem trước iTunes Store. Bộ nạp có thể xuất bản các nguồn cấp dữ liệu, hình ảnh và phương tiện với FTP, SFTP, WebDAV hoặc Amazon S3, đăng lên blog khi xuất bản và thông báo nội dung mới trên Twitter và Facebook khi mọi thứ đều trực tuyến.

  • Thiết kế được làm mới với các biểu tượng mới, xem trước và chỉnh sửa các cửa sổ.
  • Hình thu nhỏ và dòng xem trước trong danh sách.
  • Các chế độ xem và cài đặt được tích hợp để thanh bên có thể bị ẩn.
  • Chia sẻ thư viện với các dịch vụ đám mây như iCloud Drive, Dropbox, Google Drive và hơn thế nữa.
  • iTunes Podcasting được cập nhật cho các tác phẩm nghệ thuật lớn hơn và các liên kết trong bản tóm tắt iTunes.
  • Chỉnh sửa Markdown, chuyển đổi thành html trong nguồn cấp dữ liệu.
  • Tự động lưu cho các mục đã chỉnh sửa với các cửa sổ được khôi phục khi khởi chạy lại.
  • Nguồn cấp dữ liệu độc lập với nội dung và cài đặt để chia sẻ với người khác.
  • Tìm kiếm và thay thế tất cả các liên kết trong một nguồn cấp dữ liệu.
  • Nhiều tính năng và cải tiến mới khác.

About macsoft.vn

Check Also

StudioLinked Bit Machine OSX – Công Cụ Ảo Để Chỉnh Sửa Nhạc Tuyệt Vời Hơn

StudioLinked Bit Machine OSX – Công Cụ Ảo Để Chỉnh Sửa Nhạc Tuyệt Vời Hơn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.