FileAssistant – Ứng dụng quản lý tệp PC

FileAssistant – Ứng dụng quản lý tệp PC

FileAssistant được thiết kế để giúp việc quản lý tệp Mac trở nên dễ dàng như quản lý tệp PC. Nó cung cấp một FileAssistanthộp đồng bộ hóa thời gian thực . Bạn có thể tự do kéo hoặc thêm các tệp hoặc thư mục thường sử dụng vào hộp. Sau đó, bạn có thể dễ dàng truy cập, sao chép, cắt, xóa, xem trước các tập tin thông qua hộp. Tất cả các sửa đổi của các tập tin sẽ được tự động đồng bộ hóa với hộp.
Dễ dàng quản lý tập tin trên máy Mac

 • Kéo hoặc thêm tệp / thư mục từ bất kỳ đâu vào hộp FileAssistant.
 • Nhanh chóng truy cập các tệp / thư mục thông qua hộp FileAssistant.
 • Thuận tiện sao chép, cắt, xóa các tập tin thông qua hộp FileAssistant.
 • Khi bạn sửa đổi các tệp hoặc thư mục của mình, nó sẽ tự động đồng bộ với hộp FileAssistant.
 • Tự động tạo lối tắt tập tin trong hộp.
 • Cho phép bạn xem trước các tập tin trước khi bạn vận hành chúng.

Các tính năng khác cho Quản lý tệp Mac

 • Hỗ trợ cả kéo tập tin và thêm tập tin.
 • Sắp xếp các tập tin bằng cách thêm thời gian, tên, kích thước, loại.
 • Cắt-dán hoặc sao chép-dán các tập tin vào bất cứ nơi nào bạn muốn.
 • Hỗ trợ cắt / sao chép / xóa tập tin / thư mục theo đợt.
 • Dễ dàng làm sạch hộp.

Bạn không muốn lãng phí thời gian để tìm đúng tệp trên máy Mac của mình, phải không? Bạn không muốn lưu các tệp trùng lặp trên máy Mac của mình phải không? Chỉ cần tải xuống FileAssistant, nó sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý các tệp của mình trên Mac. Bạn sẽ thấy việc quản lý các tệp Mac trở nên dễ dàng như quản lý các tệp trên PC.
CÓ GÌ MỚI
Phiên bản 2.8:
Cải thiện giao diện
Sửa một vài lỗi
YÊU CẦU
OS X 10.6 trở lên
Bộ xử lý Intel, 64 bit

FileAssistant 3.2

User Rating: Be the first one !

About macsoft.vn

Check Also

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản Monodraw cho phép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *