FontBook 5.1 – Phần mềm tối ưu font chữ trên mac

FontBook 5.1 – Phần mềm tối ưu font chữ trên mac

FontBook là tiện ích phông chữ tối ưu cho tất cả các macOSusers, những người yêu cầu tổng quan nhanh chóng, dễ dàng và toàn diện về tất cả các phông chữ của họ.
Để FontBook hiển thị các phông chữ được gỡ cài đặt trên màn hình theo nhiều bố cục khác nhau. Bạn có thể in các trang tham chiếu với các phông chữ được chọn để đánh giá kiểu chữ, kích thước và hiển thị. Hoặc bạn có thể tìm thấy các phím tắt cho các ký tự đặc biệt ít được sử dụng.
Nói tóm lại, FontBook là tiện ích phông chữ lý tưởng nếu bạn thường xuyên phải tìm kiếm một phông chữ phù hợp hoặc ký tự đặc biệt.
CÓ GÌ MỚI
Phiên bản 5.1:
Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.
YÊU CẦU
Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.10 trở lên

About macsoft.vn

Check Also

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản Monodraw cho phép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *