GraphicRiver – Hello Summer Day 3D Text – Plugin chỉnh sửa ảnh cho Photoshop

GraphicRiver – Hello Summer Day 3D Text – Plugin chỉnh sửa ảnh cho Photoshop

Tính năng:
4 kiểu khác nhau
Thay thế đối tượng thông minh
100% Có thể chỉnh sửa
Dễ dàng chỉnh sửa
Độ phân giải cao (300 DPI)
Không yêu cầu kỹ năng
Có đầy đủ lớp và tổ chức tốt Lớp trong Thư mục
2000 × 1300 pixel
Yêu cầu Photoshop CS + hoặc bất kỳ phần mềm nào khác có khả năng sử dụng tệp PSD nhiều lớp

About macsoft.vn

Check Also

TKActions v7.2 Panels – Phần Mềm Chỉnh Độ Sáng Cho Sửa Ảnh Photoshop

TKActions v7.2 Panels – Phần Mềm Chỉnh Độ Sáng Cho Sửa Ảnh Photoshop TKActions v7.2 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *