iCab 5.9.2 – Phần mềm duyệt web thay thế mặc định trên mac

iCab 5.9.2 – Phần mềm duyệt web thay thế mặc định trên mac

iCab là một trình duyệt Web thay thế. Nó hỗ trợ HTML4, lọc hình ảnh, lọc cookie, đánh dấu, hỗ trợ java và javascript, chế độ tìm kiếm , nhập kho lưu trữ Web từ Explorer, trình quản lý tải xuống và nhiều tính năng hữu ích không có trong các trình duyệt khác.
Đặc trưng

  • Lọc banner quảng cáo
  • Chế độ kiosk
  • Giao thức lỗi (Smiley)
  • Lưu trữ web di động
  • Quản lý download
  • Quản lý liên kết
  • Quản lý mã Souce

CÓ GÌ MỚI
Phiên bản 5.9.2:
Khắc phục sự cố với lỗi tải xuống do lỗi máy chủ.
YÊU CẦU
Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.9 trở lên

About macsoft.vn

Check Also

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản Monodraw cho phép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *