iCash 7.8 – Trình theo dõi tài chính cá nhân

iCash 7.8 – Trình theo dõi tài chính cá nhân

iCash nhằm giúp bạn kiểm soát tài chính cá nhân, theo dõi thu nhập, chi phí, tín dụng, nợ và giao dịch ngân hàng tiền tôicho bạn. Đơn giản như việc tạo các tài khoản bạn cần và chuyển tiền giữa chúng! Bạn thậm chí không cần biết về kế toán hoặc thậm chí quan tâm đến nó! Tài chính của bạn phụ thuộc phần lớn vào tổ chức tốt cho phép bạn biết tiền của bạn đến từ đâu và đi đâu.
CÓ GÌ MỚI
Phiên bản 7.8:
Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.
YÊU CẦU
Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.10 trở lên

About macsoft.vn

Check Also

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản Monodraw cho phép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *