iDatabase 6.1 – Sắp xếp tất cả thông tin và dữ liệu của bạn

iDatabase 6.1 – Sắp xếp tất cả thông tin và dữ liệu của bạn

iDatabase là một trình quản lý cơ sở dữ liệu cơ bản và dễ sử dụng, cung cấp cách thức tự nhiên và dễ dàng nhất để sắp xếp thông tin và dữ liệu. Với trình quản lý cơ sở dữ liệu này cho Mac, bạn có thể quản lý danh sách thành viên, chi phí, dự án, theo dõi tài khoản Internet của bạn và nhiều hơn nữa! Bạn có thể chọn từ 22 sẵn sàng để sử dụng và dễ dàng cá nhân hóa các mẫu cơ sở dữ liệu để sắp xếp bất kỳ loại thông tin nào hoặc bạn có thể tạo một cơ sở dữ liệu hoàn toàn mới từ đầu.
CÓ GÌ MỚI
Phiên bản 6.0:
Đã khắc phục sự cố với trường hộp kiểm khi nhập cơ sở dữ liệu
YÊU CẦU
Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.10 trở lên

User Rating: Be the first one !

About macsoft.vn

Check Also

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản Monodraw cho phép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.