Magic Sort List 3.3.0 – Ứng Dụng Sắp Xếp Theo Danh Sách Tiện Lợi

Magic Sort List 3.3.0 – Ứng Dụng Sắp Xếp Theo Danh Sách Tiện Lợi

Magic Sort List là phần mềm  sắp xếp tiện lợi mà mỗi người dùng macbook đều thích, chúng tôi đã hoàn thiện và tiếp tục hoàn thiện và cập nhật từ chúng tôi ứng dụng sắp xếp máy tính để bàn, CM Sắp xếp danh sách NX.

Các tính năng chính trong phần mềm 

 • Sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần
 • Tùy chọn Sắp xếp thông minh sẽ coi các số là số bất kể chúng có được đệm bằng 0 hay không
 • Có khả năng Nhóm và Thêm Tiêu đề Bảng chữ cái trong một danh sách được sắp xếp
 • Có thể giúp xóa mục nhập trùng lặp trong danh sách và xóa các dòng trống
 • Cung cấp tùy chọn bỏ qua các tiền tố nhất định trong danh sách như A, An và The.
 • Không chỉ những thứ đó mà bạn có thể đặt danh sách bỏ qua tiền tố của riêng mình
 • Thêm Số chỉ mục đang chạy vào trước mỗi dòng không được đệm để danh sách trông gọn gàng
 • Thay đổi chữ hoa văn bản – Tất cả chữ thường, Tất cả chữ hoa, Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ, Viết hoa chữ cái đầu tiên của từ đầu tiên và Không thay đổi.
 • Tùy chọn Không sắp xếp cho phép bạn loại bỏ các bản trùng lặp và thêm số chỉ mục vào danh sách của mình
 • Lưu danh sách đã sắp xếp trong cơ sở dữ liệu tích hợp để truy xuất và sắp xếp lại trong tương lai
 • Vì danh sách (cả chưa sắp xếp và đã sắp xếp) đều là tệp dựa trên văn bản, bạn có thể xuất chúng sang bất kỳ nơi nào yêu cầu danh sách được sắp xếp.
 • Có thể Chia sẻ Danh sách đã Sắp xếp với nhiều ứng dụng khác nhau thông qua
 • Menu Chia sẻ của Mac
 • Hỗ trợ các ký tự có dấu

Có gì mới trong phiên bản này:

 • Phiên bản 3.3.0
 • Khả năng tương thích: OS X 10.10 trở lên, bộ xử lý 64 bit

Magic Sort List 3.3.4

User Rating: Be the first one !

About macsoft.vn

Check Also

Bookends 13.4.6 – Phần mềm quản lý và thư mục tham khảo

Bookends 13.4.6 – Phần mềm quản lý và thư mục tham khảo Bookends là một …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *