Motion Array – Happy Birthday Message – Mẫu lời chúc sinh nhật đẹp cho mac

Motion Array – Happy Birthday Message – Mẫu lời chúc sinh nhật đẹp cho mac

Thông điệp Chúc mừng sinh nhật cách điệu với không gian văn bản trống cho tên, bóng bay vàng, bóng bay tím đậm và hoa giấy. Hoạt ảnh bắt đầu từ nền kênh alpha trong suốt.
Yêu cầu: Bất kỳ trình chỉnh sửa video nào có khả năng sử dụng tệp MOV

About macsoft.vn

Check Also

VideoHive – Clean Line Slideshow Opener [After Effects] – Bộ hiệu ứng tuyệt vời

VideoHive – Clean Line Slideshow Opener [After Effects] – Bộ hiệu ứng tuyệt vời Clean …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *