Name Mangler – Trình đặt lại tệp hàng loạt dễ sử dụng

Name Mangler – Trình đặt lại tệp hàng loạt dễ sử dụng

Tên Mangler (là Danh sách tệp) là một trình đặt lại tệp hàng loạt dễ sử dụng.Tên Mangler3
Nếu bạn cần đổi tên một số tệp cùng một lúc, đây là ứng dụng bạn luôn tìm kiếm. Tên Mangler là một trình đổi tên tệp hàng loạt hỗ trợ các tác vụ đổi tên sau: Tìm và Thay thế (bao gồm hỗ trợ cho các biểu thức thông thường); Số liên tục; Thay đổi trường hợp; Đặt tiện ích mở rộng; Thêm tiền tố / hậu tố; Xóa / Chèn ký tự.
Hơn nữa, bạn có thể kết hợp tất cả những thứ này bằng chế độ đổi tên Nâng cao, thậm chí đi kèm với một số tính năng bổ sung, chẳng hạn như câu lệnh có điều kiện, bộ đếm lồng nhau, v.v. Nhưng Name Mangler không chỉ là một tiện ích đổi tên linh hoạt – đó là vô số tiện ích đổi tên dành riêng cho nhiệm vụ: Giọt của Name Mangler giúp dễ dàng lưu trữ các cấu hình và sử dụng nhiều lần cho các mục đích khác nhau. Chỉ cần thả tập tin của bạn vào chúng.
CÓ GÌ MỚI
Phiên bản 3.6:
Các tính năng mới :

  • Đã thêm tính năng Nhóm Nhóm bởi tính năng vào hành động Sequence. Điều này có thể được sử dụng để tạo số thứ tự độc lập cho các tệp trong các thư mục khác nhau, ví dụ.
  • Trình tự một tập tin có thể tùy chọn không có bất kỳ số thứ tự. (Tập trung vào nhóm đầu vào của Nhóm theo nhóm đầu vào, sau đó chọn Chỉ số chèn vào mức độ chèn vào từ menu Chỉnh sửa.
  • Chuyển đổi trường hợp tiêu đề bây giờ có thể giữ định dạng hiện tại cho các từ ngắn hơn một độ dài nhất định hoặc chuyển đổi chúng thành chữ thường.

Sửa lỗi và cải tiến :

  • Đã giải quyết vấn đề khiến nút Đổi tên không hiển thị khi sử dụng Cài đặt Chế độ tối và Tăng độ tương phản. (Hat tip cho William H. vì đã tìm thấy cái này.)
  • Danh sách tập tin có thể không còn bị xóa trong một hoạt động đổi tên.

YÊU CẦU
Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.8 trở lên

Name Mangler 3.7.1

User Rating: Be the first one !

About macsoft.vn

Check Also

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản Monodraw cho phép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *