OnyX macOS Catalina 10.15 -Công Cụ Tối Ưu Hệ Thống Trên Macbook Khởi Động Nhanh Hơn

OnyX macOS Catalina 10.15 -Công Cụ Tối Ưu Hệ Thống Trên Macbook Khởi Động Nhanh Hơn

Phần mềm OnyX 3.8.3 trên macbook cũng cho phép cấu hình một số tham số ẩn nhất định của Finder, Dock và Safari, để xóa một số tệp và thư mục nhất định có thể làm macbook trở nên nặng hơn, xem trước các bản ghi khác nhau và báo cáo CrashReporter, v.v.
OnyX là phần mềm miễn phí, bạn có thể sao chép và cài đặt nó theo ý muốn. Bạn có thể sử dụng nó trong một thời gian dài không sợ bị 30 ngày

  • Xóa các ứng dụng Cache được cải thiện
  • Xóa Internet Cache được cải thiện
  • Xóa nhật ký được cải thiện
  • Xác nhận khi đóng nhiều trang trong safari
  • Xây dựng lại bộ đệm chia sẻ của dyld trong bảng Tự động hóa
  • Xây dựng lại Chỉ số Phong bì của Thư trong bảng Tự động hóa
  • Sửa chữa trong bản dịch
  • Giúp cải thiện
  • Trình gỡ cài đặt được cập nhật

About macsoft.vn

Check Also

Outside – Phần mềm dự báo thời tiết chính xác trên mac

Outside – Phần mềm dự báo thời tiết chính xác trên mac Outside là một …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *