PDF Plus – Hợp nhất, tách, cắt và hình mờ PDF

PDF Plus – Hợp nhất, tách, cắt và hình mờ PDF

PDF Plus là một bộ xử lý PDF mạnh mẽ sẽ giúp bạn hợp nhất, phân tách, hình mờ và cắt các tài liệu PDF chỉ trong ba bước đơn giản. Ví dụ: nếu bạn muốn watermark một bộ tài liệu PDF có logo của công ty bạn, PDF Plus sẽ thực hiện công việc chỉ trong vài giây. Chỉ cần chọn các tệp bạn muốn watermark, chọn logo mong muốn và PDF Plus sẽ làm phần còn lại. Theo cùng một cách bạn có thể cắt, tách và hợp nhất các lô tệp PDF. Nhưng đây là danh sách tất cả các tính năng mà PDF Plus cung cấp:
Đặc trưng

 • Hợp nhất các tài liệu PDF:
  – Thêm / Xóa tài liệu PDF
  – Thay đổi thứ tự các tài liệu PDF sẽ được hợp nhất
  – Hợp nhất ngay lập tức tất cả các tài liệu PDF của bạn vào một tệp PDF
 • Tách tài liệu PDF ở chế độ hàng loạt:
  – Thêm / Xóa tài liệu PDF
  – Tách tài liệu PDF thành các trang và / hoặc khoảng thời gian trang
  – Đặt tên có ý nghĩa cho các tệp PDF kết quả
  – Lưu các tệp PDF kết quả trong một thư mục bạn chọn
 • Cắt tài liệu PDF ở chế độ hàng loạt:
  – Thêm / Xóa tài liệu PDF
  – Xác định hình chữ nhật crop bằng cách sử dụng một trong hai điểm hoặc phần trăm
  – Xem trước hình chữ nhật crop cho mỗi tài liệu PDF
  – Chọn các trang và / hoặc khoảng thời gian trang sẽ được cắt
  – Đặt tên có ý nghĩa cho các tệp PDF bị cắt
  – Lưu các tệp PDF bị cắt trong một thư mục bạn chọn
 • Tài liệu Watermark PDF ở chế độ hàng loạt:
  – Thêm / Xóa tài liệu PDF
  – Watermark Text (thêm một watermark văn bản vào các tệp PDF của bạn)
  – Hình mờ Hình ảnh (thêm hình mờ hình ảnh vào tệp PDF của bạn)
  – Hình mờ vị trí với độ chính xác bằng cách sử dụng độ lệch trục X và Y
  – Chọn các trang và / hoặc khoảng thời gian trang sẽ được watermark
  – Đặt tên có ý nghĩa cho các tệp PDF có hình chìm
  – Lưu các tệp PDF có hình chìm trong một thư mục bạn chọn
 • Chỉnh sửa thuộc tính PDF trong chế độ hàng loạt:
  – Thêm / Xóa tài liệu PDF
  – Thay đổi các thuộc tính sau của tài liệu PDF: Tiêu đề, Tác giả, Chủ đề, Từ khóa
  – Sử dụng mã thông báo như [Bản gốc] và [Tên tệp] để xử lý tốt hơn các lô tài liệu PDF
  – Xem trước các thuộc tính ban đầu và đầu ra của tài liệu PDF của bạn trước khi cập nhật chúng

CÓ GÌ MỚI
Phiên bản 1.3:

 • Hỗ trợ cho chế độ tối trong macOS Mojave trở lên
 • Cửa sổ ứng dụng thay đổi kích thước
 • Đã thêm tùy chọn để lấp đầy toàn bộ trang bằng hình mờ
 • Sửa lỗi nhỏ và cải thiện giao diện người dùng

YÊU CẦU

 • Bộ xử lý Intel, 64 bit
 • OS X 10.10 trở lên

About macsoft.vn

Check Also

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản Monodraw cho phép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *