Phần Mềm Chỉnh Sửa & Viết Code Textastic Gọn Nhẹ Trên Macbook

Phần Mềm Chỉnh Sửa & Viết Code Textastic Gọn Nhẹ Trên Macbook

Với sự hỗ trợ cho hơn 80 mã nguồn và ngôn ngữ đánh dấu, Textastic mang công cụ lập trình cú pháp mạnh mẽ của trình chỉnh sửa mã nguồn iOS cho Mac. Bạn có thể sử dụng các định nghĩa cú pháp tương thích với TextMate- và Sublime Text của riêng bạn .
Textastic cho Mac dựa trên trình chỉnh sửa mã cung cấp ứng dụng cho iOS. Nó sử dụng API Mac OS X gốc như Core Text để có tốc độ tối đa.

About macsoft.vn

Check Also

VideoHive – Clean Line Slideshow Opener [After Effects] – Bộ hiệu ứng tuyệt vời

VideoHive – Clean Line Slideshow Opener [After Effects] – Bộ hiệu ứng tuyệt vời Clean …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *