Phần Mềm PDF Search – Tìm Kiếm Dữ Liệu Nhanh Trong PDF

Phần Mềm PDF Search – Tìm Kiếm Dữ Liệu Nhanh Trong PDF

PDF Search là một tiện ích có thuật toán tìm kiếm mang tính cách mạng đặc biệt được phát triển cho các tài liệu PDF. Thời gian để tiếp cận thông tin trong tài liệu PDF của bạn sẽ là tối thiểu với nó. Nó sẽ giúp bạn có thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm trong hàng nghìn tài liệu ngay lập tức. Nó được tích hợp hệ thống. Bạn có thể bắt đầu tìm kiếm trực tiếp từ thanh menu hệ thống như Spotlight.
Đặc trưng
Tìm kiếm cực nhanh
Đồng bộ hóa giữa ứng dụng iOS và macOS.
Hệ thống xếp hạng trang
Thuật toán khoảng cách từ
Phân tích vị trí từ khóa
Khả năng hiểu ý bạn khi bạn nhập sai từ khóa
Xuất kết quả tìm kiếm dưới dạng tài liệu PDF mới chứa tất cả các trang tốt nhất từ ​​hầu hết các tài liệu có liên quan. Vì vậy, bạn có thể chia sẻ kết quả dưới dạng một tài liệu.
Khả năng tìm kiếm Wild-char để tìm kiếm các từ bắt đầu hoặc kết thúc bằng các từ khác.
Dễ dàng xuất trang hiện tại dưới dạng PDF để chia sẻ với người khác
Điều hướng dựa trên thư mục
hỗ trợ thư mục iCloud
Hỗ trợ thẻ
Hỗ trợ đánh dấu
Trao quyền cho tìm kiếm với các từ khóa tương tự
Nhấn mạnh xếp hạng sức mạnh (Tiêu đề, tiêu đề, phát hiện đoạn văn)
PDF Converter: Chuyển đổi tài liệu văn phòng sang PDF
Xuất dưới dạng PDF
Hỗ trợ các tài liệu Word, Powerpoint, Pages, Keynote và RTF với việc tích hợp ứng dụng PDF Converter.
Khả năng chạy dưới dạng ứng dụng cửa sổ hoặc ứng dụng thanh menu.
Tìm kiếm các tệp cụ thể
Xếp hạng cao hơn cho các tệp cập nhật
Điều hướng nhanh giữa các trang trong các tài liệu khác nhau
Đánh dấu từ khóa trong hình ảnh động
Chèn chú thích vào các trang (Đánh dấu, Gạch chân, Gạch ngang)
Phím tắt chung để tìm kiếm
Sao lưu cơ sở dữ liệu chỉ mục
Có gì mới:
Phiên bản 10.1:
Sửa nhiều lỗi khác nhau.

About macsoft.vn

Check Also

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản Monodraw cho phép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.