Phần Mềm Viết Ghi Chú GhostNote Trên Macbook Bạn Sẽ Cần

Phần Mềm Viết Ghi Chú GhostNote Trên Macbook Bạn Sẽ Cần

GhostNote thêm ghi chú  vào hầu hết mọi thứ trên máy Mac của bạn. Thêm ghi chú và việc cần làm vào thư mục, ứng dụng, mở tài liệu, thậm chí trang web. Hãy suy nghĩ về nó như là ghi chú sau cho hệ điều hành của bạn.
Thêm ghi chú vào:

 • Các ứng dụng
 • Các tài liệu
 • Thư mục
 • Trang web

Hơn nữa, thêm ghi chú về quyền truy cập cấp tài liệu vào:

 • Sản phẩm của Apple
 • iPhoto
 • Bài phát biểu
 • Số
 • Trang
 • Xcode
 • iTunes
 • Xem trước
 • Thiết bị đầu cuối
 • Safari
 • Thời gian nhanh chóng
 • Chỉnh sửa văn bản
 • Tùy chọn hệ thống

 

About macsoft.vn

Check Also

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản Monodraw cho phép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *