Plugin Everything Monospacer – Tạo Ảnh Theo Font Chữ Bạn Muốn

Plugin Everything Monospacer – Tạo Ảnh Theo Font Chữ Bạn Muốn

Giải quyết vấn đề lâu đời của việc tạo hoạt ảnh cho phông chữ có độ rộng thay đổi.
Phông chữ có độ rộng thay đổi không lý tưởng cho hoạt ảnh. Đừng từ bỏ phông chữ yêu thích của bạn chỉ vì nó trông hoạt hình xấu xí, hãy sử dụng Monospacer. Nó hoạt động bằng cách lấy lớp văn bản gốc của bạn và chỉ cần dịch chuyển các ký tự để đảm bảo khoảng cách đều nhau.
Trang chủ https://aescripts.com/monospacer/

About macsoft.vn

Check Also

TKActions v7.2 Panels – Phần Mềm Chỉnh Độ Sáng Cho Sửa Ảnh Photoshop

TKActions v7.2 Panels – Phần Mềm Chỉnh Độ Sáng Cho Sửa Ảnh Photoshop TKActions v7.2 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *