Privatus 6.2.6 – Tự Động Xóa Cookie – Cookie Không Cần Thiết – Cookie Flash Trên Mac

Privatus 6.2.7 – Tự Động Xóa Cookie – Cookie Không Cần Thiết – Cookie Flash Trên Mac

Privatus đã được thiết kế từ đầu với sự đơn giản trong tâm trí. Được xây dựng để dễ sử dụng, không có gì để cấu hình, không privatus5yêu thích, không có danh sách trắng, không có danh sách đen, không có vấn đề! Privatus chỉ hoạt động!
Privatus tự động xóa tất cả cookie theo dõi, cookie không cần thiết, cookie flash, Silverlight và cơ sở dữ liệu khỏi máy Mac của bạn. Bạn có thể chạy nó từ thanh menu hệ thống của bạn, thậm chí bạn có thể chạy nó không đầu lâu, Priv Privatus sẽ hoạt động âm thầm và có phương pháp trong nền, xóa tất cả dữ liệu không mong muốn khi bạn đóng phiên trình duyệt.

  • Tất cả các trình duyệt OS X chính đều được hỗ trợ: Safari, WebKit, Firefox, Chrome, Chromium và thậm chí cả Camino.
  • Tất cả sức mạnh của ứng dụng ‘Cookie’ phổ biến khác của chúng tôi, không có vấn đề đau đầu nào về thiết lập!

Privatus là quản lý cookie cho phần còn lại của chúng tôi!
CÓ GÌ MỚI
Phiên bản Privatus 6.2.7:
Cập nhật bản quyền
YÊU CẦU
Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.11 trở lên

User Rating: Be the first one !

About macsoft.vn

Check Also

USBclean 3.4.4 – Giữ cho ổ đĩa usb không có các tệp rác trên mac

USBclean 3.4.4 – Giữ cho ổ đĩa usb không có các tệp rác trên mac …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *