ScreenFocus – Tập trung vào công việc hiện tại của bạn

ScreenFocus – Tập trung vào công việc hiện tại của bạn

ScreenF Focus làm mờ màn hình của bạn. Bạn không cần phải bấm bất kỳ nút nào để làm mờ màn hình. Nó tự động mờ đi khi bạn di chuyển con trỏ đi. Theo mặc định, chỉ có các màn hình bên bị mờ. Tất nhiên, bạn có thể thay đổi nó trong menu ứng dụng.

Tùy chỉnh :

  • Mức độ mờ (màn hình tối đến mức nào)
  • Màn hình nào bị mờ
  • Thời gian mờ dần
  • Thời gian tắt dần
  • Giảm thời gian trì hoãn

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 1.0.1:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

macOS 10.12 trở lên

About macsoft.vn

Check Also

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản Monodraw cho phép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *