Script Debugger – Kiểm soát các ứng dụng trên macbook

Script Debugger – Kiểm soát các ứng dụng trên macbook

Bạn đã bao giờ biết cách download và cài đặt ứng dụng Script Debugger trên macbook chưa? AppleScript là một ngôn ngữ script, được ví tương tự như Automator, nó hoạt động dựa trên tác động đến chủ yếu với các ứng dụng và Finder để tự động hóa các tác vụ cho người dùng.Nói một cách đơn giản, Script Debugger làm cho AppleScript trở nên dễ dàng.
YÊU CẦU

  • Intel
  • OS X 10.10 trở lên
  • OS X 10.11 được khuyến nghị sử dụng cho AppleScriptObjC

About macsoft.vn

Check Also

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản Monodraw cho phép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *