SQLEditor 3.6.2 – Tạo cơ sở dữ liệu SQL bằng đồ họa

SQLEditor 3.6.2 – Tạo cơ sở dữ liệu SQL bằng đồ họa

SQLEditor là một công cụ thiết kế cơ sở dữ liệu SQL và sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD) cho OS X.

SQLEditor thay thế việc gõ SQL bằng tay bằng cách kéo, thả và nhấp. Nó làm cho việc tạo cơ sở dữ liệu nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Nếu bạn đã có một cơ sở dữ liệu thì SQLEditor có thể giúp bạn xem nó trông như thế nào bằng cách thiết kế ngược lại một sơ đồ.

SQLEditor hỗ trợ xuất các thiết kế cơ sở dữ liệu sang MySQL, Postgres, Oracle và các thiết bị khác. Thêm vào đó, nó cũng nhập và xuất các tệp Di chuyển Ruby On Rails.

Nâng cấp giảm giá từ SQLEditor 1.x và nâng cấp miễn phí cho các bản sao được mua vào hoặc sau ngày 1 tháng 8 năm 2010

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 3.6.2:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.10 trở lên

SQLEditor v3.2.2

https://www.fshare.vn/file/U5SCZO7PMRMM

SQLEditor v3.3.4

https://www.fshare.vn/file/Q7INIAOB8WOB

SQLEditor v3.3.5

https://www.fshare.vn/file/MO7NESHS8JOL

SQLEditor v3.3.7

https://www.fshare.vn/file/EXA97YZUXXJN

SQLEditor v3.3.9

https://www.fshare.vn/file/EX7XRRC21P6G

SQLEditor v3.3.11

https://www.fshare.vn/file/H9M5ITEAU74Q

SQLEditor v3.3.12

https://www.fshare.vn/file/ARNRKAEX7YVB

SQLEditor v3.5.0

https://www.fshare.vn/file/AM2469F3Y8YX

SQLEditor v3.5.1

https://www.fshare.vn/file/EX6S6774Q41L

SQLEditor v3.5.6

https://www.fshare.vn/file/4TJWNDI8CRJ4

SQLEditor 3.6.2

https://www.fshare.vn/file/5OO4BV86Z5FG

About macsoft.vn

Check Also

VideoHive – Clean Line Slideshow Opener [After Effects] – Bộ hiệu ứng tuyệt vời

VideoHive – Clean Line Slideshow Opener [After Effects] – Bộ hiệu ứng tuyệt vời Clean …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *