Tagr 5.2.0 – Sắp xếp file nhạc MP3 ngăn nắp hơn trên mac

Tagr 5.2.0 – Sắp xếp file nhạc MP3 ngăn nắp hơn trên mac

Tagr giúp bạn sắp xếp bộ sưu tập MP3 / M4A (MP4) của bạn. Với Tagr, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa thông tin như ca sĩ, tiêu đề hoặc bìa album của bài hát. Tagr cũng cho phép bạn kiểm soát cách đặt tên tệp của mình. Tagr có tính năng tích hợp với Discogs.com, cho phép bạn tìm kiếm thông tin album và tác phẩm nghệ thuật và áp dụng nó vào các bài hát của bạn.
CÓ GÌ MỚI
Phiên bản 5.2.0:

  • Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

  • Bộ xử lý Intel, 64 bit
  • OS X 10.10 trở lên

About macsoft.vn

Check Also

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản Monodraw cho phép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *