Tải Prince Meyson Creative Colour LUT Pack For Photoshop Link Google Drive

Tải Prince Meyson Creative Colour LUT Pack For Photoshop Link Google Drive

Gói bao gồm 18 màu phân loại hồ sơ LUT ngoài trời tuyệt vời mà sẽ chuyển đổi hình ảnh của bạn với một cú nhấp chuột và cung cấp cho bạn rằng Kịch , Bold và Sáng tạo lớp màu sắc mà bạn đã luôn luôn muốn.
LUÔN LÀ GÌ?
LUTS, còn được gọi là bảng tra cứu là một cách dễ dàng để bắt đầu một lớp màu hoặc thêm các nét hoàn thiện vào những gì bạn đã bắt đầu.
CÁI GÌ TRONG GÓI?
Bạn nhận được 18 LUT tuyệt vời có thể được sử dụng một mình hoặc trộn lẫn với nhau để có được một cái nhìn cụ thể.
 
 

About macsoft.vn

Check Also

Hand of Fate 2 – Game Bản Full Cho Macbook Yêu Thích

Hand of Fate 2 – Game Bản Full Cho Macbook Yêu Thích Hand of Fate …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *