Time Fix 2.0.4 – Khắc phục dấu thời gian trong dữ liệu exif

Time Fix 2.0.4 – Khắc phục dấu thời gian trong dữ liệu exif

Cũng có thể xảy ra rằng thời gian trong máy ảnh của bạn không được đặt chính xác hoặc bạn quên đặt múi giờ chính xác cho chuyến đi cuối cùng của mình. Tạimột số điểm không còn rõ ràng nữa, khi những bức ảnh được chụp. Nếu các bức ảnh được chụp bằng nhiều máy ảnh và bạn muốn kết hợp tất cả các bức ảnh theo đúng thứ tự, thậm chí một vài phút bù giữa các máy ảnh có thể gây ra một sự hỗn loạn lớn.
Nếu bạn muốn thêm thông tin từ bộ ghi GPS vào hình ảnh của mình, dấu thời gian không chính xác có thể dẫn đến các thẻ GPS sai. Nếu nhật ký GPS và cài đặt thời gian trong máy ảnh của bạn không khớp, điều đó khiến cho bất kỳ ánh xạ hoặc phân bổ nào hầu như không thể.
May mắn thay, với Thời gian sửa lỗi, rất dễ sửa các dấu thời gian sai trong ảnh của bạn. Chỉ cần tải toàn bộ thư mục chứa các hình ảnh được đề cập và sử dụng các trường để xác định theo nhiều năm, tháng, ngày, giờ, phút và giây bạn muốn đẩy dấu thời gian qua lại hoặc sử dụng trường Múi giờ để xác định bao nhiêu giờ múi giờ nên được sửa. Dấu thời gian đã sửa sẽ được hiển thị tương tác cho mỗi ảnh. Nếu việc sửa đổi từng ảnh dẫn đến thời gian chụp chính xác, dữ liệu EXIF ​​của tất cả các ảnh đang mở có thể được điều chỉnh chỉ bằng một nút bấm.
Tổng quan :

  • Sửa lỗi dấu thời gian sai trong các thẻ EXIF ​​từ ảnh của bạn
  • Sửa thông tin múi giờ sai trong EXIF ​​/ IPTC-Tags
  • Có thể ghi thông tin múi giờ vào IPTC-Thẻ hình ảnh mà không cần thông tin múi giờ.
  • Hỗ trợ RAW, Jpeg, Tiff và nhiều định dạng hình ảnh khác

CÓ GÌ MỚI
Phiên bản 2.0.4:

  • Canon .cr3 RAW hiện được hỗ trợ
  • Sửa lỗi nhỏ

YÊU CẦU

  • Bộ xử lý Intel, 64 bit
  • OS X 10.10 trở lên

About macsoft.vn

Check Also

Sid Meier’s Civilization VI 1.3.4 – Dẫn dắt nhân dân của bạn đến một biên giới mới

Sid Meier’s Civilization VI 1.3.4 – Dẫn dắt nhân dân của bạn đến một biên …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *