timeEdition – Ứng dụng theo dõi thời gian

timeEdition – Ứng dụng theo dõi thời gian

Bạn không cho đi thời gian hoặc tiền bạc của bạn. Với timeEdition, bạn có công cụ hoàn hảo để theo dõi thời gian làm việc và thời gian làm việc của đồng nghiệp . Bạn có thể theo dõi chi phí công việc của dự án của bạn và cung cấp cho khách hàng của bạn một hóa đơn chi tiết.
Khái niệm về thời gian Chỉnh sửa :
timeEdition nhấn mạnh vào việc sử dụng dễ dàng và tổng quan hoàn chỉnh. Trước tiên, người dùng chỉ nhìn thấy các chức năng cần thiết để theo dõi thời gian hàng ngày: Bắt đầu và Dừng ghi thời gian làm việc, thời gian làm việc trôi qua, khách hàng, dự án và nhiệm vụ.
Ứng dụng di động :
Tải ứng dụng di động cho iPhone hoặc iPad và đồng bộ hóa bản ghi của bạn.
Chế độ tối
Hỗ trợ thời gian Chỉnh sửa Chế độ tối
Hỗ trợ Touch Bar :
Bắt đầu và dừng ghi âm và duyệt lịch sử ghi âm ngay trên Touch Bar của bạn.
Mục Menu thanh thời gian :
timeEdition có thể được hiển thị trong Menu Bar của bạn. Bằng cách này, bạn luôn có thể dễ dàng bắt đầu và dừng ghi âm và theo dõi giờ làm việc của mình.
Ghi chú cho tất cả các hồ sơ :
Bất cứ lúc nào bạn có thể ghi lại một ghi chú cho một nhiệm vụ cụ thể đang được ghi lại. Điều này có thể hữu ích để thông báo cho khách hàng về bất kỳ thay đổi nào trong dự án.
Theo dõi thời gian mã hóa màu :
Bạn có thể mã màu từng khách hàng cho phép bạn nhanh chóng xác định khách hàng nào bạn đang xem.
Ghi âm thủ công :
Bạn có thể thêm một bản ghi sau khi thực tế nếu bạn quên bắt đầu timeEdition khi công việc của bạn đang hoàn thành.
Bản ghi xuất khẩu :
Bạn có thể xuất bản ghi của mình để sử dụng trong các ứng dụng khác như Excel hoặc Numbers.
Bộ lọc xuất khẩu mở rộng :
Lọc những gì bạn muốn xuất: Chọn khung thời gian, tên máy khách hoặc dự án, một hoạt động hoặc tác vụ. Bạn thậm chí có thể lưu các cài đặt bộ lọc phức tạp để sử dụng lại chúng.
CÓ GÌ MỚI
Phiên bản 2.2:
Chế độ tối được thêm vào
Sửa lỗi
YÊU CẦU
Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.11 trở lên

About macsoft.vn

Check Also

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản Monodraw cho phép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *