Topaz Simplify – Sửa Ảnh Thành Màu Nước, Tranh Vẽ & Tác Phẩm Nghệ Thuật Tuyệt Vời

Topaz Simplify – Sửa Ảnh Thành Màu Nước, Tranh Vẽ & Tác Phẩm Nghệ Thuật Tuyệt Vời

Topaz Simplify giúp việc tạo ra các tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp từ ảnh của bạn dễ dàng hơn mười lần. Bắt đầu bằng cách sử dụng một trong hàng chục cài đặt trước nghệ thuật được quản lý. Sau đó, tinh chỉnh chúng để có được diện mạo chính xác mà bạn muốn. Ảnh của bạn sẽ không bao giờ giống nhau nữa.

Tạo tác phẩm nghệ thuật độc nhất của bạn.
Đừng chỉ chọn một bộ lọc từ một danh sách. Topaz Simplify cung cấp cho bạn một bộ công cụ để tạo ra tác phẩm nghệ thuật mà chỉ bạn mới có thể tạo ra. Xây dựng nhiều loại hiệu ứng như màu nước, tranh sơn dầu, phim hoạt hình, bản vẽ than, bản phác thảo, v.v.

Hệ điều hành mac tương thích
OS X 10.6 trở lên, bộ xử lý 64 bit

 

About macsoft.vn

Check Also

TKActions v7.2 Panels – Phần Mềm Chỉnh Độ Sáng Cho Sửa Ảnh Photoshop

TKActions v7.2 Panels – Phần Mềm Chỉnh Độ Sáng Cho Sửa Ảnh Photoshop TKActions v7.2 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *