UI Browser 2.9.2 – Giám sát giao diện người dùng của ứng dụng OS X

UI Browser 2.9.2 – Giám sát giao diện người dùng của ứng dụng OS X

Trình duyệt giao diện người dùng của PFiddlesoft giúp bạn khám phá, thao tác và giám sát giao diện người dùng của hầu hết các ứng dụng OS X đang chạy trên máy tính của bạn . Chỉ cần nhấn nút, nó cũng tạo ra các câu lệnh AppleScript để kiểm soát bất kỳ ứng dụng nào bằng GUI Scripting, ngay cả các ứng dụng không có khả năng script. Không có tiện ích nào khác cung cấp tất cả thông tin bạn cần để viết tập lệnh bằng GUI Scripting.
CÓ GÌ MỚI
Phiên bản 2.9.2:

  • Cho phép người dùng bật và tắt phần tử UI trong chế độ Trình đọc màn hình bằng cách nhấn hoặc giữ phím Tùy chọn trong khi di chuyển con trỏ
  • Làm cho Trình đọc màn hình phản ứng nhanh hơn với chuyển động của con trỏ
  • Sửa một lỗi nhỏ của Trình đọc màn hình

YÊU CẦU

  • Bộ xử lý Intel, 64 bit
  • OS X 10.10 trở lên

About macsoft.vn

Check Also

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản Monodraw cho phép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.