Vezer 1.8.5 – Kiểm soát phần mềm video thời gian thực, thiết lập ánh sáng

Vezer 1.8.5 – Kiểm soát phần mềm video thời gian thực, thiết lập ánh sáng

Vezér cho phép kiểm soát phần mềm video thời gian thực, thiết lập ánh sáng và mọi môi trường hỗ trợ MIDI, OSC hoặc DMX, thông qua việc sử dụng các

tự động MIDI, OSC và DMX dựa trên dòng thời gian.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 1.8.5:

  • Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

  • Bộ xử lý Intel, 64 bit
  • OS X 10.11 trở lên

About macsoft.vn

Check Also

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản Monodraw cho phép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *