WebScraper 4.14.2 – Quét và export dữ liệu trang web dưới dạng CSV hoặc JSON

WebScraper 4.14.2 – Quét và export dữ liệu trang web dưới dạng CSV hoặc JSON

WebScraper sử dụng công cụ Integrity v6 để quét nhanh một trang web và có thể xuất dữ liệu (hiện tại) dưới dạng CSV hoặc JSON.
Dễ dàng quét một trang web – chỉ cần nhập URL bắt đầu và nhấn vào Go Go
Dễ xuất – chọn các cột bạn muốn
Nhiều tùy chọn trích xuất, bao gồm các thành phần HTML với các lớp hoặc ID nhất định, biểu thức chính quy hoặc toàn bộ nội dung ở một số định dạng (html, văn bản thuần túy, đánh dấu)
Cấu hình của các giới hạn khác nhau trên thu thập thông tin và kích thước tệp đầu ra
CÓ GÌ MỚI
Phiên bản WebScraper 4.14.2:
Khắc phục nhỏ thành tùy chọn ‘chia thành nhiều tệp nếu đầu ra vượt quá 64.000 hàng’
Chia tách tệp tại 64000 hàng hiện chiếm tài khoản của hàng tiêu đề
YÊU CẦU
Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.8 trở lên

About macsoft.vn

Check Also

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản Monodraw cho phép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *