Ample Sound Ample Bass Metal Ray5 v3.1.0 – Cung Cấp Bass 5 Dây Stingray 5 Classic Phòng Thu

Ample Sound Ample Bass Metal Ray5 v3.1.0 – Cung Cấp Bass 5 Dây Stingray 5 Classic Phòng Thu

Ample Metal Ray5 nhằm một phần mềm tuyệt vời để mang lại âm thanh bass 5 dây Stingray 5 Classic đến phòng thu của bạn.Một nghệ sĩ hay nhà sáng tác nào cũng luôn cần đến
Để cài đặt phần mềm bạn cần có yêu cầu hệ thống

  • Windows: Chỉ dành cho Windows 7/8/10, 64-bit (không hỗ trợ 32-bit).
  • Mac: Hệ điều hành mac Từ 10,9 đến 10,14.
  • VST2, VST3, AU, AAX và máy chủ độc lập.
  • Ổ cứng còn trống 8GB, Intel i5 trở lên.

Sampling:
* Size: 4.69 GB
* DFD(Direct from disk)
* Rich Fingering Noise
* Sustain, Palm Mute, Natural Harmonic, Hammer On & Pull Off, Legato Slide, Slide in & out, Accentuated, Repeat Note, Dead Note 9 articulations, Legato at random length & pitch & poly.
Nhiều tính năng khác nữa:

  • Technology:
  • AMP system:
  • Riffer 2:
  • FX:
  • Tab Player:
User Rating: Be the first one !

About macsoft.vn

Check Also

SILKYPIX JPEG Photography 9E 9.2.21.0 – Công Cụ Hỗ Trợ Sửa Ảnh Hàng Loạt Tuyệt Vời

SILKYPIX JPEG Photography 9E 9.2.21.0 – Công Cụ Hỗ Trợ Sửa Ảnh Hàng Loạt Tuyệt …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *