IconFly v3.9.2 – Tạo icon từ file ảnh chuyên nghiệp

IconFly v3.9.2 – Tạo icon từ file ảnh chuyên nghiệp

IconFly hỗ trợ tạo biểu tượng cho các ứng dụng Mac, iPhone, iPad và Apple Watch. Hơn nữa, IconFly cũng cho phép bạn tạo Biểu tượng và favicon WebClip. Tất cả các biểu tượng được tạo bằng IconFly đều tương thích hoàn toàn với tất cả các thiết bị và HĐH mới nhất do Apple tạo, bao gồm iPhone Xs, iPhone Xs Max và iPad Pro mới nhất cũng như macOS X Majave, iOS 12 và watchOS 5. Không thành vấn đề biểu tượng bạn đang làm, với IconFly, nó sẽ dễ dàng như ABC. Hơn nữa, giờ đây IconFly cho phép bạn tạo biểu tượng cho các ứng dụng Android.

About macsoft.vn

Check Also

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản Monodraw cho phép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.