Khắc phục sự cố UPX của CORE KG & K Patcher cho mac OS Sierra

Khắc phục sự cố UPX của CORE KG & K Patcher cho mac OS Sierra
Đây là một công cụ để khắc phục sự cố UPX Bản vá K đặc biệt của CORE KG không hoạt động trên macOS Sierra có logo sau :
Đảm bảo các công cụ Dòng lệnh Xcode được cài đặt trên hệ thống của bạn bằng cách mở thiết bị đầu cuối của bạn và gõ :

xcode-select –install

About macsoft.vn

Check Also

Khắc phục sự cố UPX của CORE KG & K Patcher cho mac OS Sierra

Khắc phục sự cố UPX của CORE KG & K Patcher cho mac OS Sierra …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.