Privatus – Bảo vệ quyền riêng tư tự động

Privatus – Bảo vệ quyền riêng tư tự động

Nhu cầu xoá đi lịch sử truy cập web & điều đáng tuyệt vời hơn là hoàn toàn tự động.

Privatus sẽ tự động xóa các lần duyệt web cá nhân và riêng tư của bạn sau mỗi phiên duyệt web.

Privatus đã được thiết kế từ đầu với sự đơn giản trong tâm trí. Sau khi thiết lập ban đầu nhanh chóng, Privatus sẽ tự động xóa các bài hát duyệt web cá nhân và riêng tư của bạn sau mỗi phiên duyệt web.

Privatus đã được thiết kế từ đầu với sự đơn giản cho macbook mà dễ dàng sử dụng & quản lý các vấn đề bảo mật, mật khẩu của bạn được an toàn hơn. Được xây dựng để dễ sử dụng, không có gì để cấu hình, không privatus yêu thích, không có danh sách trắng, không có danh sách đen, không có vấn đề! Privatus chỉ hoạt động!

Privatus tự động xóa tất cả cookie theo dõi, cookie không cần thiết, cookie flash, Silverlight và cơ sở dữ liệu khỏi máy Mac của bạn. Bạn có thể chạy nó từ thanh menu hệ thống của bạn, thậm chí bạn có thể chạy nó không đầu lâu, Priv Privatus sẽ hoạt động âm thầm và có phương pháp trong nền, xóa tất cả dữ liệu không mong muốn khi bạn đóng phiên trình duyệt.

  • Tất cả các trình duyệt OS X chính đều được hỗ trợ: Safari, WebKit, Firefox, Chrome, Chromium và thậm chí cả Camino.
  • Tất cả sức mạnh của ứng dụng ‘Cookie’ phổ biến khác của chúng tôi, không có vấn đề đau đầu nào về thiết lập!

Privatus là quản lý cookie cho phần còn lại của chúng tôi!

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản Privatus 6.3.4:

Cập nhật bản quyền

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.11 trở lên

About macsoft.vn

Check Also

DockMate – Quản lý các cửa sổ & xem thông tin bản nhạc đang mở tại cho iTunes, Spotify và Podcast

DockMate – Quản lý các cửa sổ & xem thông tin bản nhạc đang mở …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *