RSS Button for Safari 1.5.2 – Phần mềm cấp RSS cho Safari

RSS Button for Safari 1.5.2 – Phần mềm cấp RSS cho Safari

Khám phá và đăng ký các nguồn cấp dữ liệu RSS, Atom hoặc JSON trong trình đọc tin tức trên máy tính để bàn hoặc web ưa thích của bạn từ Safari.
Nút RSS cho Safari yêu cầu trình đọc tin tức trên máy tính để bàn hỗ trợ nguồn cấp RSS, Atom hoặc JSON hoặc tài khoản có trình đọc tin tức trực tuyến như Feedbin, Feedly, FeedHQ, Inoreader, NewsBlur, The Old Reader, Minimal Reader hoặc BazQuz Reader. Ngoài ra, bạn có thể chọn sao chép địa chỉ nguồn cấp dữ liệu vào khay nhớ tạm của mình hoặc sử dụng bất kỳ trình đọc tin tự lưu trữ nào.
Để cài đặt tiện ích mở rộng này sau khi mua trên App Store :

 • Mở nút RSS cho Safari từ các ứng dụng;
 • Chọn người đọc tin tức ưa thích của bạn
 • Bật tiện ích mở rộng từ Tùy chọn Safari trong tab tiện ích mở rộng
 • Nếu nút thanh công cụ không xuất hiện trong Safari, hãy đi tới Xem / Tùy chỉnh Thanh công cụ và kéo Nút
 • RSS vào thanh công cụ của bạn.

Các ứng dụng máy tính để bàn đọc tin tức tương thích bao gồm :

 • Cappuccino
 • Thức ăn
 • Lá cây
 • Dòng tin
 • Tin tức thám hiểm
 • Menu tin tức
 • NetNewsWire
 • Đọc
 • Máy quét 4.1.5+
 • Sọc

Các ứng dụng không tương thích hoặc có vấn đề đã biết tự động mở URL nguồn cấp dữ liệu :

 • Bột giấy
 • Mozilla Thunderbird
 • Tin tức
 • Sậy 3 trở lên
 • Trình đọc RSS

CÓ GÌ MỚI
Phiên bản 1.5.2:

 • Khắc phục sự cố trong đó các nguồn cấp trước có thể xuất hiện trong menu popover sau khi điều hướng đến một trang mới.

YÊU CẦU

 • Bộ xử lý Intel, 64 bit
 • macOS 10.12 trở lên

About macsoft.vn

Check Also

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản Monodraw cho phép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.