SQLEditor 3.6.2 – Phần mềm tạo cơ sở dữ liệu SQL

SQLEditor 3.6.2 – Phần mềm tạo cơ sở dữ liệu SQL

SQLEditor là một công cụ thiết kế cơ sở dữ liệu SQL và sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD) cho OS X.
SQLEditor thay thế việc gõ SQL bằng tay bằng cách kéo, thả và nhấp. Nó làm cho việc tạo cơ sở dữ liệu nhanh hơn và dễ dàng hơn.
Nếu bạn đã có một cơ sở dữ liệu thì SQLEditor có thể giúp bạn xem nó trông như thế nào bằng cách thiết kế ngược lại một sơ đồ.
SQLEditor hỗ trợ xuất các thiết kế cơ sở dữ liệu sang MySQL, Postgres, Oracle và các thiết bị khác. Thêm vào đó, nó cũng nhập và xuất các tệp Di chuyển Ruby On Rails.
Nâng cấp giảm giá từ SQLEditor 1.x và nâng cấp miễn phí cho các bản sao được mua vào hoặc sau ngày 1 tháng 8 năm 2010
CÓ GÌ MỚI
Phiên bản 3.6.2:
Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.
YÊU CẦU
Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.10 trở lên

About macsoft.vn

Check Also

StudioLinked Bit Machine OSX – Công Cụ Ảo Để Chỉnh Sửa Nhạc Tuyệt Vời Hơn

StudioLinked Bit Machine OSX – Công Cụ Ảo Để Chỉnh Sửa Nhạc Tuyệt Vời Hơn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *