WarRoom 3.1.1 – Công cụ đánh giá tài liệu mạnh mẽ để hỗ trợ luật sư

WarRoom 3.1.1 – Công cụ đánh giá tài liệu mạnh mẽ để hỗ trợ luật sư

WarRoom là một công cụ đánh giá tài liệu nhẹ nhưng mạnh mẽ để hỗ trợ kiện tụng. WarRoom được thiết kế cho luật sư và các chuyên gia hỗ trợ tranh tụng , những người cần một hệ thống dễ sử dụng để tải hình ảnh và dữ liệu từ sản xuất tài liệu điện tử. Trong những ngày khám phá điện tử và đánh giá tài liệu khổng lồ, hầu hết các công ty luật lớn đã đồng ý về một tiêu chuẩn cho sản phẩm của họ. Thông thường, các sản phẩm này bao gồm một tập tin dữ liệu của người dùng, một tập tin hình ảnh trên mạng và một thư mục chứa đầy các tập tin hình ảnh một trang. Nếu không có phần mềm cơ sở dữ liệu đắt tiền (không có phần mềm nào có sẵn cho OS X), một sản phẩm như thế này sẽ vô dụng với bạn. Giờ đây, với WarRoom, bạn có thể có các công cụ tương tự với một phần chi phí.
CÓ GÌ MỚI
Phiên bản 3.1.1:
kích thước cửa sổ cố định cho gia đình, trùng lặp và popovers từ điển.
đã thêm khả năng đồng bộ hóa các không gian làm việc riêng lẻ từ màn hình chính bằng cách nhấp chuột phải.
YÊU CẦU
Bộ xử lý Intel, 64 bit
macOS 10.13 trở lên

About macsoft.vn

Check Also

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản

Monodraw 1.4 – Phần mềm tạo bố cục đẹp trong văn bản Monodraw cho phép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.